SJ Health - шаблон joomla Авто

ДОНИШНОМАИ ФАРҲАНГИ МАРДУМИ ТОҶИК

ДОНИШНОМАҲОИ БАЧАГОНА

ДОНИШНОМАИ НОҲИЯҲО

ДОНИШНОМАИ ДОНИШМАНДОНИ ТОҶИКИСТОН

КОВАИ ОҲАНГАР

Опера

Иборат аз ду парда ва 4 намоиш.

Либреттои А. Лоҳутӣ.

Дар асоси достони «Коваи оҳангар»-и А. Фирдавсӣ.

Зери таҳрири Муҳаммад Давлатов.

Муқарриз Фароғат Азизӣ.

Муҳаррири адабӣ Б. Раҳматов

ШӮРИШИ ВОСЕЪ

Опера

Иборат аз ду парда ва 4 намоиш.

Либреттои Абдусалом Деҳотӣ ва Мирзо Турсунзода.

Зери таҳрири Муҳаммад Давлатов.

Муқарриз Фароғат Азизӣ.

Муҳаррири адабӣ Б. Раҳматов

ШЕРАК

Опера

Иборат аз ду парда ва 5 намоиш.

Либреттои А. Сидқӣ.

Дар асоси достони «Шерак»-и Я. Илёсов.

Зери таҳрири Муҳаммад Давлатов.

Муқарриз Фароғат Азизӣ.

Муҳаррири адабӣ Б. Раҳматов

Аз силсилаи Энсиклопедияи насри тоҷику форс («Латоиф-ут-тавоиф», «Дастур-ул-мулук», «Насру назми Убайди Зоконӣ»). Иборат аз 1 китоб. Душнбе, СИЭМТ, с. 2010.

АЗ САРРЕДАКСИЯ

Китоби нав аз силсилаи «Энсиклопедияи насри тоҷику форс» муштамил бар китобҳои мутоибӣ ва пандуахлоқии «Латоиф-ут-тавоиф»-и Фахруддин Али Сафӣ, «Дастур-ул-мулук»-и Самандари Тирмизӣ ва осори насру назми Убайди Зоконӣ ба табъ расид, ки беҳтарин ва дилрастарин намунаи насру назми классикии тоҷику форс буда, осонфаҳм, ҷаззоби пандомез ва салис аст.

Китоб аслан аз нашрияҳое, ки солҳои пешин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расида буданд, рӯнавис шуда, дар дигар сохту андоза муқовабандию саҳҳофӣ гардида, баъзе иштибоҳҳои нашрияҳои қаблӣ ба тавассути муқоисаву муқобала бо дигар нашрҳо ва минҷумла нусхаҳои хаттиву чопии форсӣ то ҳади имкон ислоҳ карда шуданд.

Ҳамчунин дар тадвину таҳияи матн қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ риоя гардиданд.

Китоб барои доираи васеи хонандагон тавсия мешавад. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Нигина Шаропова, Ульмас Мирсаидов,

Кароматулло Олимов, Фозил Тохиров, Абдулқодир Маниязов,

Масъуд Миршахи, Парвона Джамшед, Зафар Зарифов, Аскарали

Раджабов, Гузель Майтдинова, Манучеҳр Фарҳанги, Алиасгар

Шеърдуст, Саиджадлол Бадахши

Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации (исследование). На русском и английском языках. Редакторы-составители: Аскарали Раджабов, Гузель Майтдинова Компютерный набор и дизайн: Ромиш Шерали. Душанбе, Главная научная редакция ТНЭ, 2002 г., 520 стр.

В работах отечественных и зарубежных впервые делается попытка раскрыть специфические черты духовного наследия таджиков (иранских народов) и ее значение в истории мировой цивилизации. На основе обширного историко-культурного материала авторы анализируют различные аспекты взаимосвязей и взаимовлияний в области общественно-философский, художественно-эстетической и духовной культуры таджиков, ее значение в формировании центральноазиатской цивилизации.

ЭНСИКЛОПЕДИЯИ МИЛЛИИ ТОҶИК

ЭНСИКЛОПЕДИЯИ СОВЕТИИ ТОҶИК

ТОЗАНАШР