Нахустин энсиклопедияи универсалии тоҷик, Энциклопедияи советии тоҷик (ЭСТ) мувофиқи қарори КМ ПК Тоҷикистон ва Совети Вазирони РСС Тоҷ. (3 июни соли 1968, № 198) дар Душанбе нашр шуда буд. ЭСТ 8 ҷилд (ҷ. - 1987; ҷ. 2 – 1980; ҷ. 3 – 1981; ҷ. 4 – 1983; ҷ. 5 – 1984; ҷ. 6 – 1986; ҷ. 7 – 1987; ҷ. 8 – 1988 бо адаи 5 – 10 ҳаз. нусха) буда, беш аз 25 ҳазор мақоларо дар бар мегирад. ЭСТ пеш аз ҳама дар асоси принсипҳои Энсиклопедияи Калони Советӣ ва таҷрибаи қомуснигорони республикаҳои бародар таҳия шудааст. Қисми асосии мақолаҳои ЭСТ дар бораи Тоҷикистонанд ва дар онҳо таърихи республика, география, иқтисодиёт, илму техника, адабиёту санъат, ҳаёт ва фаъолияти ашхоси бузург, ходимони барҷастаи ҷамъият, арбоби илму маърифат, адибон ва санъатварони машҳур, Қаҳрамонони Иттифоқи Советӣ ва Меҳнати Сотсиалистӣ акс ёфтааст. Дар ЭСТ таърихи халқи тоҷик, саҳми он дар таърихи афкори фарҳангӣ ва тамаддуни башарӣ нишон дода шудааст. ЭСТ инчунин хонандагонро бо тараққиёти имрӯзаи илму техника, комёбиҳои ҳаёти моддӣ ва маънавии республикаҳои бародари Иттифоқи Советӣ, бо муҳимтарин воқеаҳои ҷаҳон, ҳаракати байналхалқии комунистӣ ва коргарӣ, бо соҳаҳои гуногуни илму маданияти ҷаҳон, намояндагони машҳури он ва ғ. шинос мекунад.

         ЭСТ барои омма васеи хонандагон пешниҳод мешавад ва хусусияти илмию оммавӣ дошт. Нахустин Сармуҳаррири илмии ЭСТ Президенти АФ РСС Тоҷикистон М.С. Осимӣ буд.

         Пас аз ба итмом расидани танвину табъу нашри ҷилдҳои алифбоии ЭСТ муассиса ба таълифи энсиклопедияҳои соҳавӣ пардохт. Нахуст «Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқ» дар ду ҷилд (солҳои 1989 - 1990), баъд «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» дар 3 ҷилд (солҳои 1988 - 2003) ва «Энсиклопедияи рӯзгордорӣ» - ро (соли 1988) нашр намуд. Ҳамчунин муассиса ҷилди махсуси донишномавии «Таджикская ССР» (соли 1994), Душанбе. Энсиклопедия. 2004, ва «Кӯлоб. Энсиклопедия» (соли 2006), ро нашр намуд. Соли 2008 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (№ 424 аз 20 декабр) Муассисаи давлатии Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик ба нашри донишномаҳои бисёрҷилдаи «Энсиклопедияи Миллии Тоҷик» оғоз намуд. То соли 2016 МД СИЭМТ чор ҷилди «Энсиклопедияи Миллии Тоҷик» - ро аз чоп баровард. Соли 2016 ҷилди 5 – и ЭМТ ва ҷилди 6 низ омодаи нашр хоҳад шуд. Дар ин росто Муассисаи давлатии Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик китобҳои зерини донишномавӣ ё равияи донишномавидоштаро нашр намуд.

Номгӯй Муаллиф Cоли нашр
1. Таджикская ССР коллектив 1974
2. Энсиклопедияи советии тоҷик ҷилди 1 коллектив 1976
3. Энсиклопедияи советии тоҷик ҷилди 2 коллектив 1977
4. Энсиклопедияи советии тоҷик ҷилди 3 коллектив 1979
5.

Медицинский словарь

том. 2

Расулов М. 1981
6. Энсиклопедияи советии тоҷик ҷилди 4

коллектив

1979
7.

Медицинский словарь

том. 3

Расулов М. 1981
8. Русско-таджиксий разговорник Салихов С. 1982
9.

Фарҳанги осори Ҷомӣ

ҷилди 1

Нуров А. 1982
10. Энсиклопедияи советии тоҷик ҷилди 5 коллектив 1982
11. Луғати тафсирии калимаҳои русӣ-иртернационалистӣ Шарифов В. Ш. 1981
12. Энсиклопедияи советии тоҷик ҷилди 6 коллектив 1982
13. Таджикская ССР коллектив 1983
14.

Фарҳанги осори Ҷомӣ

ҷилди 2

Нуров А. 1983
15.

Медицинский словарь

том. 4

Расулов М. Я. 1983
16. Энсиклопедияи советии тоҷик ҷилди 7 коллектив 1984
17. Энциклопедия персидско-таджикской прозы коллектив 1985
18. Русско-таджикский разговорник Салихов с. 1987
19. Энсиклопедияи револютсияи Кабири сотсиалистии Октябр коллектив 1986
20. Медицинский словарь Расулов М. Я. 1987
21. Афганистан сегодня коллектив 1987
22. Энсиклопедияи советии тоҷик ҷилди 8 коллектив 1987
23. Энсиклопедияи мухтасари рӯзғордорӣ коллектив 1987
24. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик ҷилди 1 коллектив 1987
25. Ал-қонун ҷилди 1 ШаҳобуддиновСаиднуриддин 1988
26. Дикоростущие лекарственные растения Таджикистана Ходжиматов М. 1989
27. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик ҷилди 2 коллектив 1989
28. Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон ҷилди 1 коллектив 1989
29. Энсиклопедия персидско- таджикской прозы коллектив 1990
30. Русско-таджикский разговорник Салихов С. 1990
31. Таджикская Лениниана (энциклопедический справочник) коллектив

1990

32. Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон ҷилди 2 коллектив

1990

33. Қонуни тиб (китоби 2) ШаҳобуддиновСаиднуриддин. 1990
34. Русско-эсперактский словарь

Под редакцией Е. А.

Бокарева

1989-1990
35. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик ҷилди 3 коллектив 1990
36. Энсиклопедияи насри форсу тоҷик (китоби 2) коллектив 1991
37. Қонуни тиб (китоби 3 ҷилди 1) Абӯалӣ ибни Сино 1991
38. Қонуни тиб (китоби 3 ҷилди 2) Абӯалӣ ибни Сино 1991
39. Худжанд. Энсиклопедия коллектив 1991
40. А. Рӯдакӣ Перевод В. Токарева 1991
41. Қуръони Маҷид бо тарҷума ва тафсир   1991
42. Сайдия Р. Сафо 1993
43. Ҳазору як Корнома Р. Сафаров 1995
44. Бемориҳои сироятӣ

Ҳ. Қ. Қамаридинов Э. Р. Раҳмонов

А. А. Аҳмадов

1996
45. Боғдории субтропикӣ Гулов С. 1997
46. «Хуҷанд» коллектив 1999
47. Обработка информации в среде СУБД

А. Абдуллоев

А. Ахмедов

 
48. Таджикистан коллектив  
49. Мунтахаб-ул-луғот А. Нуров 2004
50. Бемориҳои пӯст Зоиров П. Т. 1999
51. Ғалат менависам. Уктами Холиқназар 2000
52. Воспитание у студентов национальных и общечеловеческих ценностей Латыпов Д. К.

2000

53. Ҳазору як Корнома Р. Сафаров 2000
54. Ромишгари Мумтоз А. ҲусейновГ. Ғуломҳайдаров 2000
55. Таронаи Ваҳдат Қудратулло Яҳёзода 2001
56. Дарёи Суруд Саидқул Бобоев 2001
57. Очерки истории и теории культура таджикского народа Амиралӣ Раҷабов 2001
58. Болезни кожи Зоиров П. Т. 2002
59. После 11-сентября Асадуллоев И. 2002
60. Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации А. Раджабов 2002
61. Қонуни тиб китоби 3. ҷилди 2.

Ибни Сино

(Шаҳобуддинов С.)

2003
62. Фарҳанги араби-тоҷикӣ Саидраҳмон Сулаймонӣ 2003
63. Қонуни тиб китоби 3. ҷилди 1. Ибни Сино (Шаҳобуддинов С.) 2003
64. Қуръони Карим коллектив 2003
65. Луғати дузабонаи истилоҳоти санъатшиносӣ

коллектив бо роҳбарии А. Раҷабов

2004

66.   Юсуф Нуралиев Саидҷон Нодиров 2004
67.   коллектив 2004
68.   коллектив 2004
69. Энсиклопедияи«Душанбе» коллектив 2004
70. Книга Памяти коллектив 2005
71. Китоби хотира коллектив 2005
72.

Луч экрана

Нури парда

Рахимов С. Р. 2004
73. Энсиклопедияи Кӯлоб коллектив 2005
74. Фитотерания.(почечно-каменной болезни).

Ю. Нуралиев

С. Нодиров

2005
75. Қонуни тиб. китоби 4

Ибни Сино

(Шаҳобуддинов С.)

2005
76. Ҳазору як Корнома ҷилди 3 Раҳмон Сафаров 2005
77. Қонуни тиб. китоби 5 Ибни Сино 2005
78. Инфекционные болезни Камариддинов Х. 2005
79. Венерические болезни Зоиров П. Т. 2005
70. Русско-Шугнанский словарь том.4. Карамшоев Д. 2005
81. Три этапа эстетических из истории ввозрений таджикского народа С. Рахимова

2006

82. Тропическая малярия в таджикистане

Х. К. Камариддинов

С. П. Алиев

2006
83. Шищоби мусиқӣ Ф. Азизӣ 2006
84. Пахши муассисаҳои фарҳанг дар густариши тамаддуни ориёӣ. коллектив

2006

85. Мевапарварӣ

Гулов М.

Мадаминов В. С

Силвандер В. Г.

2007

86. Частная дерматология и венерология Зоиров П. Т. 2007
87. Баёзи шашмақом Азизова Ф. 2007
88. Фетотрерапия почечнокаменной болезни

Юсуф Нуралиев

Саидҷон Нодиров

2007
89. Қиссаҳои ноб аз ҳар боб (Ривоятҳои халқии тоҷикӣ) Обидов Додоҷон 2007
90. Латифаҳо Обидов Додоҷон 2007
91. Самаки Айёр китоби 1 классика 2007
92. Энциклопедия персидско-таджикской прозы. Гулистан, Бахаристан, Тутинаме

коллектив

2007
93. Энциклопедия персидско-таджикской прозы коллектив 2008
94. Меваҳои гармидӯстӣ Тоҷикистон Гулов С. М. 2008
95. Феҳристи маводи сабти овозии ба шакли рақамӣ гардонида аз Фонди Фолклории ба номи Р. Амоноваи Ин-ти. Забон ва адабиёти АИ. ҶТ ба номи Рӯдакӣ   2008
96. Самаки Айёр китоби II классика 2008
97. Ганҷинаи фолклори тоҷик Фароғат Азизӣ 2008
98. Бахтиёрнома классика 2008
99. Рӯдаки дар санъати тафсирӣ, меъморӣ, театрӣ ва мусиқии тоҷик. Маҷмӯи мақолаҳо коллектив 2008
100. Ёддоштҳо С. Айнӣ 2008
101. «Аз қаър то ба авҷ» Бобоназар Шамсиддинзода 2009
102. Коваи оҳангар опера-клавир

С. Баласанян

Ш. Бобокалонов

2009

103. Шӯриши Восеъ опера-клавир С. Баласанян 2009
104. Рустам ва Сӯҳроб Талаб Сатторов 2009
105. Шерак Саид Ҳамроев 2009
106. Маком и фалак как явления профессионального традиционного музыкального творчества таджиков

Фароғат Азизӣ

2009
107. Энсиклопедия. Донишгоҳи Давлатии тиббии Тоҷикистон коллектив  
108. Рубоиёт Умари Хайём 2009
119. Энсиклопедияи насри форсу тоҷик. Ахлоқи мӯҳсинӣ, Саргузашти Ҳотам, Тутинома коллектив 2009
110. Дандон – Сарвати инсон Н. Аҳатов 2009
111. Китоби хотираи н. Айнӣ Ҳук. Н. Айнӣ  
112. Китоби хотираи н. Шаҳристон Ж. Алиқулов  
113. Китоби хотираи н. Балҷувон Ҳук. н. Балҷувон  
114. Китоби хотираи н. Тавилдара Ҳук. н. Тавилдара  
115. Китоби хотираи н. Файзобод Ҳук. н. Файзобод  
116. Китоби хотираи н. Мӯъминобод Ҳук. н. Мӯъминобод  
117. Китоби хотираи ш. Роғун Ҳук. ш. Роғун  
118. Китоби хотираи н. Зафаробод Ҳук. н. Зафаробод  
119. Парасту опера. клавир. Фаттоҳ Одинаев 2010
120. Наводир-ул-вақоеъ Аҳмади Дониш 2010
121. «Латоиф-ул-тавоиф» «Дастур-ул-мулук» Асарҳои Максур Убайди Зоконӣ ва диг.(таҳияи Шарифов Н.) 2010
122. Фалак Д. Холов 2011
123. Точечный масаж Аҳмедов С. Ш. 2011
124. Байзоев Азим «Зиндарӯд» Иқбол 2011
125. Спитамен коллектив 2011
126. Баёзи шашмақом

Ф. Азизӣ,

Ф. Шаҳобов

2011
127. Шиҳоби мусиқӣ

Ф. Азизӣ.,

Ф. Шаҳобов

2011
128. Мақолаҳо

Ф. Азизӣ

Ф. Шаҳобов

2011
129. Энсиклопедияи мухтасари тиб ҷилди I коллектив 2011
130. Энсиклопедияи мухтасари тиб ҷилди II коллектив 2011
131. Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ҷилди 1 коллектив 2011
132. Раҳнамои ҳаҷ ва умра С. Нодирӣ 2011
133. Фарҳанги Маснавии Маънавӣ Рашиди Қодириён 2011
134. Файзобод. Энсиклопедия НаҷмиддиновФайзулло 2011
135. Музыкальная жизнь А. Раҷабов 2011
136. Музыкальная жизнь А. Раҷабов 2011
137. Пайғоми сабз А. Давронов 2012
138. Китоби хонишиПартитураҳои Хорӣ оҳанг Т. Соҳибов 2012
139. Наврӯз М. Ҳазратқуллов 2012
140. Созҳои миллии тоҷик ва ҳунарҳои созтар Х. Низомов 2012
141. Энсиклопедияи Миллии Тоҷик ҷилди 2 коллектив 2013
142. Донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон коллектив 2013
143. Феҳристи номи маҳалҳои Тоҷикистон коллектив 2013
144. «Бадоеъу-л-вақоеъ» коллектив 2013
145. Абдоминопластика    
146. Вожаномаи тиббӣ (ду ҷилд)   2014
147. Энсиклопедияи Миллии Тоҷик ҷилди 3 коллектив 2014
148. Шинохт ва ёдгирӣ   2015
149. Шигифтиҳои бадан   2015
150. Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик   2015